Slippers

Foot Ware Brand Photo

  • Kenafric Malaika - Green
  • Air Blow
  • Kenafric Stripes - Red
  • Kenafric Princess - Pink
  • Kenafric Princess - Black
  • Kenafric Malaika - Green
  • Kenafric Stripes - Green
  • Marble Blue
  • KenAfric Princess